Print

Comunicat de presă la finalul misiunii în România a Subcomitetului pentru Prevenirea Torturii, 3-12 mai 2016

Subcomitetul Națiunilor Unite pentru Prevenirea Torturii (SPT) a efectuat prima misiune de evaluare în România, în perioada 3-12 mai 2016.

Delegația a efectuat deplasări la nivel teritorial și a vizitat penitenciare, centre de arest preventiv, spitale, centre de plasament, etc. În data de 12 mai 2016, delegația SPT a avut o întâlnire cu reprezentanți ai Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și  Persoanelor Vârstnice, Ministerului Sănătății, în vederea prezentării concluziilor misiunii.

În opinia experților Națiunilor Unite, România a făcut progrese pentru îmbunătățirea condițiilor din penitenciare, însă eforturi suplimentare sunt necesare pentru reducerea aglomerării în penitenciare și în alte locuri de detenție.

Context: SPT monitorizează modul în care statele care au ratificat Protocolul opțional la Convenția împotriva torturii și a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, adoptat la New York la 18 decembrie 2002, își îndeplinesc obligațiile statutare, inclusiv prin stabilirea unui organism independent de monitorizare cunoscut sub denumirea de Mecanism Național de Prevenire.

În temeiul art. 4 din Legea nr. 109/2009 pentru ratificarea Protocolului, reprezentanții SPT au acces în orice loc în care persoanele sunt sau ar putea fi private de libertate. În sensul Protocolului, privarea de libertate înseamnă orice formă de detenție sau închisoare ori plasarea unei persoane într-un loc public sau privat de reținere pe care nu îl poate părăsi după voia sa, prin ordin al oricărei autorități judiciare, administrative sau de altă natură.

Pentru mai multe informații puteți consulta comunicatul SPT: http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=19953&LangID=E