Print

Comunicat de presă privind desfășurarea în România a Misiunii de evaluare a Comisiei Europene din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare

Întâlnire 15 martie 2018, 15.20-16.15. Recomandarea 5.

Joi, 15 martie 2018, în intervalul 15.20-16.15, în continuarea întrunirilor organizate la sediul Ministerului Justiției cu echipa misiunii de evaluare a Comisiei Europene din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV), care se desfășoară în România, în perioada 14-16 martie 2018, a avut loc o nouă reuniune interinstituțională privind progresele înregistrate de România cu privire la cea de-a cincea recomandare din Raportul MCV. Astfel, discuțiile s-au axat pe chestiunea executării hotărârilor judecătorești și a aplicării de către administrația publică a hotărârilor pronunțate de instanțele judecătorești, inclusiv cu privire la instituirea unui mecanism care să furnizeze statistici fiabile care să permită monitorizarea pe viitor.

Delegația Comisiei Europene din cadrul misiunii de evaluare privind MCV a fost condusă de domnul Julien MOUSNIER, Șeful Unității Cetățeni și Securitate din cadrul Secretariatului General al Comisiei Europene. Din echipa delegației Comisiei Europene au mai făcut parte doamna Jeanne DE JAEGHER și doamna Maria ARSENE din partea Secretariatului General al Comisiei, domnul Ingo WEUSTENFELD din cadrul DG JUST și doamna Irina STEFURIUC din cadrul DG HOME.

La discuții au participat din partea Ministerului Justiției domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul Justiției și doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat, împreună cu o delegație la nivel tehnic, din partea Ministerului Afacerilor Externe, doamna Oana EZER, director, Direcția Agent guvernamental pentru CEDO, din partea Ministerului Afacerilor Interne, domnul comisar - șef de poliție Viorel TATU, director general adjunct, Direcția generală juridică și doamna inspector de poliție Andreia GRIGORAȘ, Direcția generală juridică, din partea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, domnul Hary GHEORGHE, Serviciul Contencios din cadrul Direcției Generale Juridice, Relației cu Parlamentul și Afaceri Europene, iar din partea Ministerului Finanțelor Publice, doamna Magdalena Vergu, Direcția Generală Juridică.