Print

Comunicat de presă privind întrevederea dintre domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, și E.S. Stella Ronner Grubačić, ambasadorul Olandei în România

În cursul zilei de astăzi, 13 aprilie 2017, domnul prof.univ.dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, și doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat, au primit vizita E.S. Stella Ronner Grubačić, ambasadorul Olandei în România.

 În cadrul întâlnirii a fost reliefată dorința comună de continuare a colaborării dintre cele două state în materie judiciară, în special pe linia consolidării progreselor în sistemul judiciar și a recuperării prejudiciilor rezultate în urma săvârșirii de infracțiuni, inclusiv prin inițierea unor proiecte bilaterale.

În acest context, a fost subliniată contribuția părții olandeze la orientarea alegerii modelului instituțional al Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), în legătură cu care există interesul de a furniza expertiză olandeză prin intermediul unor schimburi de experiență între profesioniști.

Cu această ocazie, partea română a prezentat evoluțiile înregistrate în ceea ce privește organizarea și funcționarea ANABI, exprimând susținere pentru operaționalizarea deplină a acesteia, privită în context național și european.

 Discuțiile au mai purtat și asupra Mecanismului de Cooperare și Verificare, partea olandeză informând despre înregistrarea evoluțiilor naționale în legătură cu domeniile monitorizate la nivel european, exprimându-și totodată susținerea eforturilor României pentru îndeplinirea obiectivelor asumate.

Întrevederea de astăzi a constituit un bun prilej pentru consolidarea relațiilor de cooperare între cele două state și manifestarea reciprocă a respectului pentru valorile europene.