Print

Comunicat de presă privind legile justiției

După cum se cunoaște, în conformitate cu precizările publice repetate făcute de Ministrul Justiției pe parcursul anului în curs, în conformitate cu programul de guvernare al Guvernului PNL Ludovic Orban, adoptat de Parlamentul României, în conformitate cu cerințele Raportului MCV al Comisiei Europene, rapoartele și avizele GRECO și ale Comisiei de la Veneția, în conformitate cu numeroase luări de poziție ale unor asociații ale magistraților și a numeroase organizații ale societății civile făcute in illo tempore la data modificării legilor justiției în anii 2017, 2018, care au contestat respectivele modificări, în conformitate cu numeroase semnale primite de Ministerul Justiției din partea a numeroși magistrați și reprezentanți ai societății civile în același sens, plecând de la necesitatea regândirii, rediscutării și modificării legilor justiției, constatând absența din sistemul judiciar și a dezbaterilor publice în general a unui proiect concret de modificare a acestor legi, care să fi fost elaborat de la data modificării lor în 2017, 2018 și până în prezent, în conformitate cu și în temeiul dreptului de inițiativă legislativă în domeniul justiției conferite de lege exclusiv Ministerului Justiției în domeniul judiciar, luând act de absența, pe parcursul anului 2020, a oricăror poziții contrare sau obiecții care să fi fost exprimate cu privire la intențiile ministerului de a elabora proiectele și de a le pune în dezbatere publică, Ministerul Justiției a pus în dezbatere publică la data de 30.09.2020 noile proiecte de modificare a legilor justiției, în termenul la care se angajase public.

Cu ocazia punerii în dezbatere publică, Ministrul Justiției a anunțat un termen de dezbatere publică până la data de 31.03.2021.

Ministerul Justiției este deschis pentru consultări față de toate instituțiile care au competențe în justiție, CSM, Ministerul Public, instanțe și parchete, organizații profesionale ale magistraților, magistrați care doresc să se exprime individual, mediul academic, profesiile juridice, personalul de specialitate din instanțe și parchete, organizații neguvernamentale etc, dar și cu partenerii instituționali externi în domeniul justiției, în primul rând Comisia Europeană.

Consultarea publică va fi organizată de Ministerul Justiției în următoarele modalități:

  1. Consultare scrisă;
  2. Întâlniri de lucru/dezbateri.

În cadrul consultărilor scrise, Ministerul Justiției va analiza toate propunerile, sugestiile, criticile, contribuțiile care îi vor fi transmise cu privire la textele proiectelor, fie în format letric la adresa ministerului, fie în format electronic la adresele de email indicate pe siteul ministerului, respectiv cabinet.ministru@just.ro și dean@just.ro.

Întâlnirile de lucru/dezbaterile vor fi organizate în format cu prezență fizică la sală sau în format de videoconferințe, de la caz la caz, în funcție de contextul epidemiologic, numărul de participanți înregistrați și posibilitatea organizării întâlnirilor de lucru/dezbaterilor cu respectarea regulilor de prudență și protecție epidemiologică.

După fiecare etapă de consultări publice, Ministerul Justiției va analiza propunerile primite, iar la finalul fiecărei etape de analiză, va publica rezultatul acestor consultări sub forma unui raport și a textelor revizuite.

Ministerul Justiției comunică etapele și modalitățile dezbaterii publice după cum urmează:

  1. Etapa 1

Durata: 5.10.2020 – 31.01.2021

a. Consultare scrisă – 5.10.2020 – 2.11.2020;
b. Întâlniri– 2.11.2020 – 4.12.2020;
c. Analiza propunerilor, revizuirea proiectelor – 4.12.2020 – până cel târziu 31.01.2020.

  1. Etapa 2

Durata:

a. Consultare scrisă – data publicării textelor revizuite în urma Etapei 1 de consultare, cel târziu 1.02.2021 – 14.02.2021;
b. Întâlniri – 15.02.2021 – 1.03.2021;
c. Analiza propunerilor, revizuirea proiectelor – 1.03.2021 – 30.03.2021.

După consultarea publică conform planului precizat supra, Ministerul Justiției va sesiza Consiliul Superior al Magistraturii cu proiectele de lege, pentru formularea avizului acestei instituții, în conformitate cu legea.