Print

Comunicat de presa privind lucrările primei zile a Forumului România – Republica Moldova în domeniul justiției

Astăzi, 23 noiembrie 2017, a debutat Forumul România – Republica Moldova în domeniul justiției. Evenimentul a fost deschis de domnii prof. univ. dr. Tudorel TOADER, Ministrul Justiției din România și Vladimir CEBOTARI, Ministrul Justiției din Republica Moldova, care au subliniat, în intervențiile lor, buna colaborare între sistemele judiciare din cele două state, mesaj reiterat pe parcursul zilei de toți intervenienții.

De asemenea, cei doi miniștri au semnat Protocolul de colaborare între Ministerul Justiției din România și Ministerul Justiției din Republica Moldova în domeniul probațiunii, ca o dovadă imediată a bunei cooperări bilaterale.

Discuțiile au fost structurate pe patru paneluri. Tema centrală a primului panel, moderat de cei doi miniștri, a fost optimizarea funcționării sistemului judiciar. Președinții celor două Consilii Superioare ale Magistraturii și președintele Consiliului Superior al Procurorilor din Republica Moldova au evidențiat provocările cu care se confruntă ambele sisteme judiciare, precum și modelele de bună practica identificate in fiecare țară. De asemenea, reprezentanții la nivel înalt ai Înaltei Curți de Casație din România și ai Curții Supreme din Republica Moldova au relevat rolul decisiv al acestor instanțe în buna funcționare a justiției și a statului de drept.

Al doilea panel a fost dedicat discuțiilor privind rolul și locul procurorului în structura sistemului judiciar. Cei doi procurori generali au evidențiat buna colaborare a structurilor de parchet din cele două state. De asemenea, au prezentat progresele înregistrate în procesul de reformă și dezvoltare a sistemelor din România și Republica Moldova.

În cadrul celui de-al treilea panel au fost prezentate experiențele parchetelor specializate în lupta împotriva corupției și a criminalității organizate. Un interes special a fost suscitat de propunerile de modificare a cadrului normativ privind confiscarea și recuperarea prejudiciului rezultat din săvârșirea de infracțiuni.

Ultimul panel a reunit reprezentanții profesiilor liberale din România și Republica Moldova, care au subliniat importanta majoră a activității notarilor, avocaților, executorilor judecătorești în buna funcționare a sistemelor judiciare.

A doua zi a Forumului va fi dedicată discuțiilor bilaterale între reprezentanții instituțiilor prezente. Concluziile dezbaterilor vor fi prezentate de cei doi miniștri, în a doua parte a zilei de 24 noiembrie 2017.