Print

Comunicat de presă privind misiunea MCV

În continuarea misiunii de evaluare MCV, care se desfășoară în perioada 3-5 mai 2017, în 4 mai, între orele 11:00 și 12:00, la sediul Ministerul Justiției a avut loc o reuniune pentru discutarea aspectelor legate de stadiul îndeplinirii recomandării 11 din Raport.

Această recomandare se referă la continuarea punerii în aplicare a Strategiei naționale anticorupție, cu respectarea termenelor stabilite de Guvern în august 2016. Ministrul justiției ar trebui să instituie un sistem de raportare cu privire la punerea în aplicare a Strategiei naționale anticorupție (inclusiv cu privire la statisticile referitoare la incidentele de integritate din administrația publică, detalii privind procedurile disciplinare și sancțiunile și informații referitoare la măsurile structurale aplicate în domeniile vulnerabile) - (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com-2017-44_ro_1.pdf).

La discuții au participat domnul prof. univ. dr. Tudorel Toader, ministrul justiției, doamna conf. univ. dr. Marieta Safta, secretar de stat, domnul Cornel CĂLINESCU, director general, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, doamna Anca STOICA, director, Direcția Afaceri Europene și Drepturile Omului și doamna Anca STROE, director adjunct, Direcția Prevenirea Criminalității.

Ministrul justiției a prezentat demersurile inițiate de instituțiile publice după intrarea în vigoare a Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) pentru perioada 2016-2020, precum și stadiul implementării măsurilor din documentul strategic.

Monitorizarea SNA va continua la nivelul MJ, cu larga implicare a instituțiilor din sectorul public și de la nivel local.