Print

Comunicat de presă privind misiunea MCV

În continuarea misiunii de evaluare MCV, care se desfășoară în perioada 3-5 mai 2017, joi, 4 mai, între orele 14:45 și 15:45, la sediul Ministerul Justiției a avut loc o reuniune inter-instituțională, pentru discutarea aspectelor legate de stadiul îndeplinirii recomandărilor 1 și 4 din Raport. (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com-2017-44_ro_1.pdf).
Aceste recomandări se referă la punerea în practică a unui sistem robust și independent de numire a procurorilor de rang înalt, pe baza unor criterii clare și transparente, cu sprijinul Comisiei de la Veneția (recomandarea 1) și la asigurarea transparenței totale și să țină seama în mod corespunzător de consultările cu autoritățile relevante și cu părțile interesate în cadrul procesului decizional și în activitatea legislativă legate de Codul penal și de Codul de procedură penală, de legile anticorupție, de legile în materie de integritate (incompatibilități, conflicte de interese, avere ilicită), de legile justiției (referitoare la organizarea sistemului justiției), precum și de Codul civil și Codul de procedură civilă, inspirându-se din transparența procesului decizional pusă în practică de Guvern în 2016 (recomandarea 4).
La discuții au participat domnul prof. univ. dr. Tudorel Toader, ministrul justiției, doamna conf. univ. dr.  Marieta Safta, secretar de stat, și domnul Cristian Ban, vice-președinte al Consiliului Superior al Magistraturii.
Aspectele prezentate în recomandările de mai sus au fost analizate la nivelul sistemului judiciar și sunt cuprinse în proiectul de modificare a legilor justiției.