Print

Comunicat de presă privind misiunea MCV

În continuarea misiunii de evaluare MCV, care se desfășoară în perioada 3-5 mai 2017, vineri, 5 mai, între orele 8:30-9:15, la sediul Ministerului Justiției a avut loc o reuniune inter-instituțională, pentru discutarea aspectelor legate de stadiul îndeplinirii recomandării 5 din Raport. (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com-2017-44_ro_1.pdf).

Această recomandare se referă, pe de-o parte, la punerea în practică a unui plan de acțiune corespunzător pentru a remedia chestiunea executării hotărârilor judecătorești și a aplicării de către administrația publică a jurisprudenței generate de instanțele judecătorești, inclusiv a unui mecanism care să furnizeze statistici fiabile care să permită monitorizarea pe viitor, iar pe de altă parte la elaborarea unui sistem de monitorizare internă care să implice CSM și Curtea de Conturi, pentru a se asigura punerea corectă în aplicare a planului de acțiune.

La discuții au participat domnul prof. univ. dr. Tudorel Toader, ministrul justiției, doamna conf. univ. dr.  Marieta Safta, secretar de stat, domnul Gabriel Cătălin Constantin, vicepreședinte al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, domnul Ciprian Ionuț Ciobanu, Director în cadrul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, și doamna Evelina Oprina, judecător, membru al Consiliului Superior al Magistraturii.

În cadrul întâlnirii s-au discutat măsurile necesare pentru asigurarea eficientizării procedurii de executare silită. În acest context, ministrul justiției a prezentat demersurile de consultare a instanțelor efectuate la nivelul MJ, ce vor fi urmate de un proces de analiză care să ducă, în final, la fluidizarea procedurii, cu referire la debitorii entități publice.

Reprezentanții Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești au prezentat măsurile de ordin administrativ luate, precum și cele preconizate pentru perioada următoare, inclusiv prin proiecte finanțate din fonduri europene.