Print

Comunicat de presă privind participarea domnului prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul Justiției, la Congresul ordinar al Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, în data de 12 mai 2017

În data de 12 mai 2017, domnul prof.univ.dr. Tudorel TOADER, ministrul Justiției, a participat la Congresul ordinar al Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti (UNEJ).

Cu această ocazie au fost discutate aspecte referitoare la punerea în executare a hotărârilor judecătorești, în special a hotărârilor judecătorești în care statul este debitor sau creditor, domnul ministrul al Justiției solicitând UNEJ întocmirea unei situații centralizate a tuturor hotărârilor judecătorești aflate în executare.

Cu această ocazie, ministrul Justiției a exprimat preocuparea față de punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești privind confiscarea extinsă, în perspectiva îndeplinirii recomandărilor MCV.

Întrevederea cu executorii judecătorești s-a înscris în seria dialogului inter-instituțional și a bunelor relații de colaborare cu reprezentanții profesiilor conexe.