Print

Comunicat de presă privind Reuniunea Consiliului de Management Strategic din data de 15 ianuarie 2018

În data de 15 ianuarie 2018, la sediul Ministerului Justiției a avut loc cea de-a treia reuniune a Consiliului de Management Strategic, înființat prin Protocolul încheiat, la finele anului 2016, între Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casație și Justiție și Ministerul Public.

Lucrările reuniunii au fost conduse de domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției şi au participat doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat, Ministerul Justiției, doamna judecător Iulia Cristina TARCEA, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, doamna procuror Laura OPREAN, prim-adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, doamna judecător Camelia MARCU, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, precum și alți reprezentanți ai Consiliului Superior al Magistraturii.

Membrii Consiliului de Management Strategic au hotărât să înființeze Comisia de monitorizare a Planului de acțiune, Comisie în care să fie desemnat câte un reprezentant al Ministerului Justiției, al Consiliului Superior al Magistraturii, al Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie, al Ministerului Public, precum și un reprezentant al Direcției Naționale Anticorupție, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1155/2014 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020.

De asemenea, ca urmare a analizei Raportului de monitorizare privind stadiul implementării Planului de acțiune aferent Strategiei de dezvoltarea a sistemului judiciar 2015 – 2020 elaborat de către Grupul tehnic de lucru al Consiliului de Management Strategic, membrii Consiliului au hotărât să solicite revizuirea Raportului de monitorizare, revizuire ce va fi realizată de către Grupul tehnic de lucru.

Următoarea reuniune a Consiliului de Management Strategic va fi convocată în vederea adoptării Raportului de monitorizare, în varianta finală.