Print

Comunicat de presă privind vizita domnului prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, la Secția exterioară Cluj-Napoca a Penitenciarului Gherla, în data de 11 mai 2017

În data de 11 mai 2017, domnul prof.univ.dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, a efectuat o vizită la Secția exterioară Cluj-Napoca a Penitenciarului Gherla, secție pentru femei și minori.

Discuțiile purtate între ministrul justiției și comandantul secției au vizat problemele curente privind activitatea acestei unități penitenciare și posibilele soluții de natură administrativă prin care să se reducă supra-aglomerarea și să se fie îmbunătăţite condițiile materiale de detenție.

Vizita la Secția exterioară Cluj-Napoca a Penitenciarului Gherla a avut drept scop observarea directă a condițiilor de detenție și dialogul cu practicienii în vederea pregătirii de către statul român a setului de măsuri ca urmare a hotărârii pilot pronunțată de CEDO privind condițiile de detenție.

Ministerul Justiției reiterează angajamentul său de a continua eforturile pentru remedierea situației privind condițiile de detenție din sistemul penitenciar românesc în scopul de a se conforma standardului impus de Convenția pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale și de jurisprudența Curții.