Print

Comunicat de presă referitor la acțiunea de pichetare inițiată de Sindicatul Naţional al Consilierilor din Serviciile de Probaţiune (SNCSP)

În contextul acțiunii de pichetare inițiată de Sindicatul Național al Consilierilor din Serviciile de Probațiune (SNCSP), Ministerul Justiției face următoarele precizări:

Ministrul justiției a discutat cu membrii de sindicat din cadrul Serviciului de Probațiune București despre revendicările acestora încă din prima zi de pichetare - 13 aprilie 2016.

Ministrul justiției a solicitat Direcției Naționale pentru Probațiune să scoată imediat la concurs 28 de posturi de consilier de probațiune vacante în prezent. Ministrul justiției este la curent cu volumul foarte mare de dosare repartizate fiecărui consilier de probațiune și obligațiile acestora către instanță, și subliniază că va cere suplimentarea numărului de posturi cu ocazia primei rectificării bugetare din acest an.

După aproape trei ani de la adoptarea legii 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune, serviciile de probațiune din întreaga țară încă nu beneficiază de asigurarea pazei de către Jandarmeria Română, în temeiul art. 119 (5) din legea mai sus menționată. În acest context, și având in vedere riscurile la care sunt expuși consilierii de probațiune în exercitarea atribuțiilor legale, Ministerul Justiției a intensificat comunicarea cu Ministerul Afacerilor Interne privind urgentarea demersurilor necesare pentru asigurarea pazei serviciilor de probațiune cu efective de jandarmi.

Referitor la drepturile salariale ale personalului de probațiune, ministrul justiției recunoaște necesitatea îmbunătățirii acestora, pentru o justă recunoaștere a importanței muncii în sistemul de probațiune. Aceste demersuri vor fi susținute în cadrul procesului de corectare a inechităților salariale din sistemul bugetar, dar si în contextul promovării noului statut al personalului de probațiune - restant de peste 3 ani.

Pe termen lung, Ministerul Justiției vizează recuperarea decalajelor înregistrate în ultimii ani cu privire la consolidarea sistemului probațiune și a luat măsuri pentru includerea priorităților de dezvoltare instituțională în cuprinsul unor documente strategice precum: Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020; Calendarul de măsuri necesare îmbunătățirii condițiilor de detenție și a sistemului de probațiune, elaborat în temeiul Memorandumului aprobat de Guvern la data de 19 ianuarie 2016; Strategia de dezvoltare a sistemului național de probațiune din România pentru perioada 2016 -2020.

În cuprinsul acestor documente strategice se regăsesc ca priorități: suplimentarea etapizată a resurselor umane alocate sistemului de probațiune pentru a răspunde volumului de activitate în creștere; asigurarea infrastructurii fizice și IT pentru a garanta o dezvoltare sustenabilă a acestui sistem. În acest sens, Ministerul justiției a inițiat un dialog cu Ministerul Finanțelor Publice pentru identificarea resurselor bugetare necesare.