Print

Comunicat de presă referitor la desemnarea candidatului României pentru funcția de judecător la Tribunalul Uniunii Europene

     Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, prin memorandum, procedura pentru desemnarea candidatului României pentru funcția de judecător la Tribunalul Uniunii Europene, precum și calendarul indicativ pentru derularea activităților aferente procedurii de selecție, având în vedere că mandatul judecătorului român al Tribunalului Uniunii Europene va expira la 31 august 2016.

     Astfel, conform calendarului indicativ aprobat de Guvern, pentru convocarea comisiei de selecție a candidatului a fost stabilită data de 5 ianuarie 2016.

     Celelalte termene pentru activitățile aferente procedurii de selecție au fost stabilite după cum urmează:

  • 8 ianuarie – Publicarea anunțului privind procedura de selecție
  • 5 februarie – Termenul pentru depunerea de candidaturi
  • 8-9 februarie – Selecția dosarelor
  • 17-18 februarie – Intervievarea candidaților
  • 19 februarie – Publicarea rezultatelor
  •  24 februarie – Aprobarea rezultatelor de către Guvern
  • 29 februarie – Transmiterea propunerii României pentru postul de judecător la Tribunalul Uniunii Europene.

     Președintele Tribunalului Uniunii Europene a informat, într-o scrisoare adresată Președintelui Consiliului UE și Conferinței reprezentanților guvernelor statelor membre, în legătură cu expirarea mandatelor a paisprezece judecători ai Tribunalului UE, printre care și mandatul judecătorului român, la 31 august 2016.

     În scrisoarea sa, președintele Tribunalului a subliniat că pentru a se evita orice discontinuitate în administrarea justiției este deosebit de important ca numirile candidaților să fie făcute înainte de sfârșitul anului 2015, fiind avansată data de 30 octombrie 2015 ca termen pentru transmiterea, de către statele membre, a propunerilor de candidaturi pentru funcțiile vacante.

    Potrivit art. 254 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), judecătorii Tribunalului sunt numiți de comun acord de guvernele statelor membre, pentru o perioadă de 6 ani, după consultarea comitetului prevăzut de art. TFUE din același tratat. Persoanele numite sunt alese de fiecare stat membru dintre personalități care oferă garanții depline de independență și care au capacitatea necesară pentru exercitarea unor înalte funcții jurisdicționale.