Print

Comunicat de presă referitor la eliminarea din interfața externă a aplicației ECRIS a dosarelor având ca obiect traficul de minori şi cel de persoane

În legătură cu informațiile apărute în mass-media (https://www.libertatea.ro/stiri/csm-identitate-victime-portal-dosare-trafic-disparut-3120395 ) referitoare la eliminarea din interfața externă a aplicației ECRIS a dosarelor având ca obiect traficul de minori şi cel de persoane, Ministerul Justiției face următoarele precizări:

 1. Deciziile referitoare la actualizarea nomenclatoarelor aferente aplicației ECRIS și a celorlate aplicații cu specific judiciar sunt luate de către Comisia de Actualizare a Nomenclatoarelor aferente Aplicației ECRIS. Comisia a fost constituită la nivelul anului 2011 prin Ordinul ministrului Justiției nr. 229/C/28.01.2011 și prin Decizia președintelui CSM nr. 327/21.03.2011, fiind formată din reprezentanți ai CSM, ÎCCJ, precum și ai instanțelor de toate gradele de jurisdicție.
 2. În cadrul acestei Comisii, Ministerul Justiției este reprezentat de Direcția Tehnologia Informației, cu atribuții tehnico-administrative (implementare de PATCH-uri conform deciziilor Comisiei, convocarea comisiei, întocmirea listei de prezență, întocmire minută etc.).
 3. La solicitarea ANITP (Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane) privind anonimizarea datelor cu privire la victimele traficului de persoane, în data de 18.10.2018, Comisia de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicației ECRIS și a celorlalte aplicații cu specific judiciar utilizate de instanțele de judecată a decis, în ceea ce privește obligația de publicare a dosarelor pe portalul instanțelor de judecată (portal.just.ro), ca dosarele ce au ca obiect: traficul de persoane (L.678/2001 art 12), traficul de minori (L.678/2001 art 13), traficul de persoane (art.210 NCP), traficul de minori (art.211 NCP)
  • să fie eliminate din cuprinsul acestei platforme;
  • dosarele noi să nu mai fie evidențiate.
 1. Menționăm faptul că decizia a fost luată ținînd cont de următoarele:
  • Imposibilitatea tehnică existentă la nivelul aplicației ECRIS de a anonimiza doar numele victimelor. În actuala configurație a ECRIS, nu există categoria de victimă, fiind evidențiate doar părțile din cadrul procesului penal.
  • Aplicaţia ECRIS are o listă de obiecte prestabilite automat ca fiind confidenţiale. Acest lucru a fost implementat de către Direcţia Tehnologia Informaţiei din cadrul Ministerului Justiţiei în Patch-uri ale aplicaţiei ECRIS aprobate de Comisie, la cererea Consiliului Superior al Magistraturii.  Efectul bifei de dosar „confidenţial” este că aceste dosare nu se replică pe portalul instanţelor de judecată, pe echipamentele de tip infokiosk sau în aplicaţia ROLII.
  • Hotărârea Plenului CSM nr. 884/20 august 2013, prin care au fost stabilite o serie de obiecte de judecată, în principal în materie penală, cu privire la care instanțele de judecată au obligația de a completa bifa „confidențial” de la înregistrarea dosarului și până la soluționarea definitivă a acestuia.
  • Minuta Comisiei nr. 1 Legislație și cooperare interinstituțională a CSM, din data de 15.12.2017, prin care s-a decis transmiterea unei circulare către instanțe cărora li s-a indicat : „în vederea preîntâmpinării preluării pe site-ul ROLII a unor hotărâri exceptate de la publicare în cauzele înregistrate pe rolul instanței (...) se va completa bifa „confidențial”, dacă în urma verificării infracțiunii care face obiectul acesteia sau a altor aspecte care impun protecția vieții intime a persoanei (de ex. minoritate), se constată că aceasta face parte din categoria celor exceptate de la transmitere și publicare.”
 1. Ministerul Justiției are în vedere rezolvarea acestei probleme, prin proiectul SIMS, componenta privind analiza la nivel macro în vederea dezvoltării noului sistem ECRIS.