Print

Comunicat de presă referitor la participarea secretarului de stat Adrian Baboi-Stroe la „Săptămâna Integrității” OCDE, Paris

În perioada 19-22 aprilie 2016, Adrian Baboi-Stroe, secretar de stat în Ministerul Justiției a participat la evenimentele organizate la Paris de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), în cadrul „Săptămânii Integrității”. Din delegația MJ a făcut parte și Cornel Călinescu, director al Oficiului Național de Prevenire a Criminalității și Cooperare pentru Recuperarea Creanțelor Provenite din Infracțiuni.

Printre subiectele abordate s-au numărat și rezultatele României în combaterea corupției la nivel înalt, care s-au bucurat de o recunoaștere și o atenție specială în cadrul reuniunilor organizate sub egida OCDE. A fost reiterată intenția României de a adera la Grupul de lucru anti-mită din cadrul OCDE, în perspectiva aderării țării noastre la această organizație.

În contextul simpozionului pregătitor al Summit-ului Anticorupție de la Londra, a avut loc și prima participare a României la Grupul de lucru anticorupție al Parteneriatului pentru o guvernare deschisă (Open Government Partnership - OGP), în cadrul căreia s-a discutat despre posibile măsuri comune ale Strategiei naționale anticorupție (SNA) și ale Planului național de acțiune pentru o guvernare deschisă.

Pe parcursul reuniunilor, reprezentanții Ministerului Justiției au prezentat rezultatele Direcției Naționale Anticorupție (DNA) și Agenției Naționale de Integritate (ANI), precum și eforturile României de a consolida recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni. De asemenea, a fost exprimată disponibilitatea României de a participa la transferul de bune practici în domeniul politicilor anticorupție la nivel regional și internațional.

 

Din lista evenimentelor organizate în cadrul „Săptămânii Integrității” menționăm:

 

  • OECD Integrity Forum 2016 – “Lupta împotriva tarifelor ascunse: Comerțul Internațional Fără Corupție” - "Fighting the Hidden Tariff: Global Trade Without Corruption" (19-20 aprilie 2016);
  • Noi orizonturi în lupta anti-corupție’ - "New Horizons in Anti-Corruption"  - simpozion pregătitor al Summit-ului Anticorupție de pe 12 mai 2016, de la Londra (19-20 aprilie 2016);
  • "Stimularea impactului reformelor anticorupție în Europa de Est și Asia Centrală" - "Boosting the Impact of Anti-corruption Reforms in Eastern Europe and Central Asia" - întâlnire la nivel înalt a decidenților anticorupție din cadrul ACN (Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia) (21 aprilie 2016);

A 20-a reuniune a Grupului de coordonare al ACN (Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia) (22 aprilie 2016).