Print

Comunicat de presă Administrația Națională a Penitenciarelor

Preluare comunicat de pe site-ul Administrației Naționale a Penitenciarelor aici

Începând cu luna Februarie 2018, în urma solicitării Ministrului Justiției, Administrația Națională a Penitenciarelor desfășoară o activitate de echilibrare a gradului de ocupare la nivelul locurilor de detenție aflate în subordine sa.

Astfel, în lunile Februarie și Martie 2018, au fost emise dispoziții de transfer individuale sau colective, intre unitatile penitenciare, care au vizat mai mult de 2.000 de deținuți (~8,5% din numărul total al persoanelor custodiate).

Pavilionul de deținere Corp A, din cadrul Penitenciarului Iași, a fost supus expertizarii tehnice pe parcursul anului 2008 si 2016, ambele încadrând clădirea în clasa de risc seismic II.

Încă din anul 2017, Penitenciarul Iași a intrat in procesul de elaborare a documentațiilor tehnice (etapele de inițiere și aprobare a notei conceptuale și temei de proiectare) necesare demarării investitiilor care să conducă la îmbunătățirea condițiilor de detenție și a celor de muncă.

In anul 2018, Penitenciarul Iași este inclus in Lista de investiții aprobată pentru continuarea procesului investițional preconizat (studiu de fezabilitate).

OPIS DOCUMENTE

  1. Adresă Ministerul Justiției cu tema ”echilibrarea gradului de ocupare la nivelul locurilor de deținere din subordinea ANP” din data de 22.01.2018;

Obiectiv de investiții – Penitenciarul Iași - Sector nou de deținere

  1. Solicitarea Penitenciarului Iași - aprobare Notă Conceptuală Sector nou de deținere – 29.08.2017;
  2. Proces verbal al ședinței Consiliului Tehnico – Economic din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor – 05.09.2017;
  3. Solicitarea Penitenciarului Iași - aprobare Temă de proiectare Sector nou de deținere – 29.09.2017;
  4. Proces verbal al ședinței Consiliului Tehnico – Economic din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor – 08.11.2017;
  5. Lista ”Alte cheltuieli de investiții” – punctul c. Cheltuieli privind studiile de prefezabilitate și studiile de fezabilitate, punctul 9. Penitenciarul Iași – Sector nou de deținere

Expertiza tehnică a Pavilionului de detenție din cadrul Penitenciarul Iași

  1. Proces verbal de recepție ”expertiza tehnică a obiectivului Pavilion detenție 600 locuri” din data de 19.12.2008
  2. Proces verbal de recepție ”Reexpertizarea tehnică Pavilion detenție corp A” din data de 06.12.2016
  3. Administrația Națională a Penitenciarelor - Proces verbal de control – inspecție curentă în etapa de exploatare a construcțiilor din data de 12.02.2018