Print

Concurs pentru ocuparea a 12 posturi de execuţie vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, 6 din cadrul Direcției de prevenire a criminalității din Ministerul Justiției și 6 din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate

Concurs pentru ocuparea a 12 posturi de execuţie vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, 6 din cadrul Direcției de prevenire a criminalității din Ministerul Justiției și 6 din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate

Anunțul de concurs | Regulamentul de concurs | Cerere de inscriere DPC | Cerere de inscriere ANABI | Tematica si bibliografia pentru posturile DPC - MJ | Tematica si bibliografia pentru posturile ANABI | Prezentarea generala a posturilor DPC - MJ | Prezentarea generală a posturilor ANABI| CV format european DPC si ANABI | Anunt rezultate verificare dosare concurs psjajp ANABI | Anunt rezultate verificare dosare concurs psjajp DPC | Anunţ susţinere probă scrisă şi repartizare pe săli a candidaţilor | Barem de corectare proba scrisă, disciplina Drept civil și Drept procesual civil– Direcția de Prevenire a Criminalității | Barem de corectare proba scrisă, disciplina Drept civil și Drept procesual civil – Agenția Națională a Bunurilor Indisponibilizate | Anunț în atenția candidaților care au susținut proba scrisă, disciplina Drept civil și Drept procesual civil - Direcția de prevenire a criminalității |Barem de corectare proba scrisă, disciplina Drept penal și Drept procesual penal– Direcția de Prevenire a Criminalității | Barem de corectare proba scrisă, disciplina Drept penal și Drept procesual penal – Agenția Națională a Bunurilor Indisponibilizate | Anunţ privind rezultatele probei scrise la concursul pentru ocuparea a 6 posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Direcției de Prevenire a Criminalității din Ministerul Justiției | Anunţ privind rezultatele probei scrise la concursul pentru ocuparea a 6 posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate Rezultatele soluționării contestațiilor la proba scrisă a concursului pentru ocuparea a 6 posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Direcției de Prevenire a CriminalitățiiRezultatele soluționării contestațiilor la proba scrisă a concursului pentru ocuparea a 6 posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate | Rezultatele finale ale probei scrise la concursul pentru ocuparea a 6 posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Direcției de Prevenire a Criminalității | Rezultatele finale ale probei scrise la concursul pentru ocuparea a 6 posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate |Anunt privind programarea candidaților la proba interviu a concursului pentru ocuparea unor posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Ministerului Justiției și Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate | Plan interviu si barem ANABI | Plan interviu si barem DPC | Rezultatele probei interviu la concursul pentru ocuparea a 6 posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Direcției de Prevenire a Criminalității din Ministerul Justiției | RezultateRezultatele probei interviu la concursul pentru ocuparea a 6 posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate | Rezultatele soluționării contestațiilor formulate cu privire la notarea probei interviului la concursul pentru ocuparea a 6 posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Direcției de Prevenire a Criminalității | Rezultatele soluționării contestațiilor formulate cu privire la notarea probei interviului la concursul pentru ocuparea a 6 posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate | Rezultatele finale ale probei interviu la concursul pentru ocuparea a 6 posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Direcției de Prevenire a Criminalității |Rezultate finale Rezultatele finale ale probei interviu la concursul pentru ocuparea a 6 posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate | Anunț privind notele finale la concursul pentru ocuparea a 6 posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Direcției de Prevenire a Criminalității | Anunț privind notele finale la concursul pentru ocuparea a 6 posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate | Anunț privind programarea și desfășurarea examinării psihologice, a examinării medicale și a verificării îndeplinirii condiției bunei reputații | Consimtamant | Rezultatele finale la concursul pentru ocuparea a 6 posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Direcției de Prevenire a Criminalității din Ministerul Justiției | Rezultatele finale la concursul pentru ocuparea a 6 posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate