Print

Concurs/examen pentru ocuparea a 19 posturi vacante corespunzătoare unor funcții contractuale din aparatul propriu al Ministerului Justiției și al Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI)

Ministerul Justiției organizează concurs/examen pentru ocuparea a 19 posturi vacante corespunzător unor funcții contractuale din aparatul propriu al Ministerului Justiției și al Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI).

Anunț | Anexa 1 - Dosarul de concurs | Anexa 2 - Conditii generale si specifice de ocupare a posturilor | Anexa 3 - Probele și calendarul concursului | Anexa 4 - Data, ora și locul de desfășurare a concursului | Anexa 5 - Tematica și bibliografie | Anexa 6 - Prezentarea posturilor | Estimare salarizare | Consimtământ | Cerere de înscriere | Regulament concurs | Rezultatele selectării dosarelor de înscriere | Rezultatul solutionarii contestatiei la etapa selectiei dosarelor | Anunț privind planificarea orară a probei scrise | Anunţul privind desfăşurarea probei practice pentru posturile vacante de referent |Anunț desfășurare probă practică pentru postul de muncitor calificat treapta I | Barem proba scrisa post EXP-BSJ | Barem proba scrisa post EXP-SG | Barem proba scrisa post EXP-SGA | Barem proba scrisa post REF-GEST | Barem proba scrisa post REF-MAG | Anunt rezultate proba scrisa | Rezultate proba practica - referent | Rezultate proba practica - muncitor | Rezultate proba practică și ora de desfășurare a probei interviului  - șofer | Anunt rezultate solutionare contestatii proba scrisa concurs personal contractual | Anunt planificare interviu pentru posturile de experti | Anunt planificare interviu pentru posturile de referenti  | Notare Plan interviu - experţi | Notare Plan interviu - referenţi | Notare plan interviu - şofer | Rezultat probă interviu - şofer | Notare plan interviu - muncitor | Rezultat probă interviu - muncitor  | Rezultat probă interviu - experţi | Rezultat probă interviu - referenţi | Rezultate finale 22 11 2016 post sofer treapta I | Rezultate finale 22 11 2016 post muncitor calificat treapta I | Rezultatele contestaţiilor proba interviului - referent | Rezultatele finale pentru posturile vacante de referent | Anunțul privind suspendarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de expert gradul IA, cod post EXP-BSJ, expert gradul I, cod post EXP-SG şi expert gradul I, cod post EXP-SGA | Anunţul privind reluarea concursului de ocupare posturi vacante de expert gradul IA, cod post EXP-BSJ, expert gradul I, cod post EXP-SG şi expert gradul I, cod post EXP-SGA | Anunț privind susținerea probei scrise pentru candidații care au depus cereri după reluarea concursului de ocupare a posturilor vacante de expert gradul IA, cod post EXP-BSJ, expert gradul I, cod post EXP-SG şi expert gradul I, cod post EXP-SGA | Baremul probei scrise pentru postul de expert gradul IA, cod post EXP-BSJ, după reluarea concursului Baremul probei scrise pentru postul de expert gradul I, cod post EXP-SGA, după reluarea concursului | Baremul probei scrise pentru postul de expert gradul I, cod post EXP-SG, după reluarea concursului | Anunţ privind rezultatele probei scrise Anunțul privind rezultatele contestațiilor la proba scrisă, după reluarea concursului de ocupare a posturilor vacante de expert gradul IA, cod post EXP-BSJ, expert gradul I, cod post EXP-SG şi expert gradul I, cod post EXP-SGA | Anunțul privind programarea candidaților la interviul din 13.12.2016, pentru posturile de expert gradul IA, cod post EXP-BSJ, expert gradul I, cod post EXP-SG şi expert gradul I, cod post EXP-SGA | Barem interviu pentru posturile de expert IA, cod post EXP-BSJ | Barem interviu pentru posturile de expert gradul I, cod post EXP-SG | Barem interviu pentru posturile de expert IA, cod post EXP-SGA | Anunțul privind rezultatele interviului pentru expert gradul IA, cod post EXP-BSJ, expert gradul I, cod post EXP-SG, expert gradul I, cod post EXP-SGA | Anuntul privind rezultatele contestatiilor la proba interviului , după reluarea concursului de ocupare a posturilor vacante de expert gradul IA, cod post EXP-BSJ, expert gradul I, cod post EXP-SG şi expert gradul I, cod post EXP-SGA; | Anunțul privind rezultatele probei interviului după soluționarea contestațiilor pentru posturile vacante de expert gradul IA, cod post EXP-BSJ, expert gradul I, cod post EXP-SG şi expert gradul I, cod post EXP-SGA | anunțul privind rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea posturilor vacante de expert gradul IA, cod post EXP-BSJ, expert gradul I, cod post EXP-SG şi expert gradul I, cod post EXP-SGA