Print

Concursul pentru ocuparea a 5 posturi vacante de functionar public cu statut special

Anunț cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea a 5 posturi vacante de funcționar public cu statut special din aparatul propriu al Ministerului Justitiei

AnuntRegulament concursCV |Cerere de înscriere |Anunt privind modificarea datei testarii psihologice, respectiv a datei probei scrise de verificare a cunostintelor | Rezultatul verificării dosarelor candidaților înscriși la concurs | Anunt privind programarea la testarea psihologică a candidaților declarați admisi în urma verificării dosarelor | Anunț privind rezultatele la testarea psihologică a candidaților declarați admiși în urma verificării dosarelor de înscriere la concurs. | Anunțul privind ora si locatia sustinerii probei scrise de verificare a cunostintelor | Baremul de corectare la proba scrisa - Serviciul buget| Baremul de corectare la proba scrisa - Serviciul financiar-contabilitateBaremul de corectare la proba scrisa - Serviciul achizitii publice | Baremul de corectare la proba scrisa - Serviciul patrimoniu-administrativ | Anunț privind rezultatul la proba scrisă de verificare a cunoştinţelor susținută în data de 14.01.2016 |Anunt privind rezultatul contestatiilor la proba scrisa de verificare a cunostintelor sustinuta in data de 14.01.2016 | Anunț privind data, ora și locația susținerii probei interviului pentru postul de ofiţer principal I - Direcţia investiţii, Serviciul achiziţii publice și posturile de ofiţer debutant - Direcţia investiţii, Serviciul patrimoniu-administrativ | Anunțul privind data, ora şi locaţia susținerii probei interviului pentru posturile vacante de ofiţer debutant din cadrul Serviciului buget și Serviciului financiar-contabilitate – Direcția financiar-contabilă | Planul de interviu pentru ocuparea posturilor de ofițer debutant din cadrul Serviciului patrimoniu-administrativ și a postului de ofiter principal I din cadrul Serviciului achiziţii publice – Direcția investiţii | Planul de interviu pentru postul de ofiter debutant, Serviciul buget, Directia financiar-contabila | Planul de interviu pentru postul de ofiter debutant, Serviciul financiar-contabilitate, Directia financiar-contabila | Rezultate interviu | Anunțul privind rezultatul final din cadrul concursului pentru ocuparea a 5 posturi vacante de funcţionar public cu statut special din aparatul propriu al Ministerului Justiţiei sesiunea noiembrie 2015-februarie 2016.