Print

I. Capacitatea de cazare a unităților și a efectivelor acestora pe regimuri la data de 27.12.2019

II. Dinamica si structura efectivelor de persoane private de libertate – 2019

III. Situația persoanelor condamnate definitiv, în funcție de nivelul de școlarizare, în anii școlari 2018-2019, respectiv 2019-2020/ Situația participării persoanelor private de libertate la activități lucrative

IV. Situația privind infracțiunile săvârșite de persoanele existente în penitenciare, centre de detenție si centre educative-2019