Print

business-1037695_960_720

 

 

1. Extrădare

Cadrul normativ intern

Art. 19, Constituția României

- Art.14, Noul Cod Penal al României

- Titlul II si III din Legea nr 302/2004, astfel cum a fost modificat şi completat prin Legea nr. 300/2013

Cadrul normativ internațional

- Decizia - cadru nr. 2002/584/JAI din 13 iunie 2002 a Consiliului Uniunii Europene privind mandatul de arestare european şi procedurile de predare între statele membre ale Uniunii Europene
- Convenția europeana de extrădare, Paris 1957 si Protocoalele sale adiționale

- Tratatele bilaterale

Brazilia - Tratatul de extrădare dintre România şi Republica Federativă a Braziliei, semnat la Brasilia la 12 august 2003, ratificat prin Lege nr. 259/2004, publicat în M. Of. nr. 613/7.07.2004
Canada Tratat de extrădare între România şi Marea Britanie, Bucureşti, 9 (21) martie 1893
China - Tratatul dintre România şi Republica Populară Chineză privind extrădarea, ratificat prin Legea nr. 118/1998, publicată în M.Of. nr. 222 din 17 iunie 1998
MarocConvenţie între Republica Socialistă România şi Regatul Maroc privind asistenţa juridică  în materie civilă şi penală, ratificat prin Decretul nr. 291/1973, publicat în B. Of. nr. 79/4.06.1973
Noua Zeelandă  – Tratat de extrădare între România şi Marea Britanie, Bucureşti, 9 (21) martie 1893
Statele Unite ale Americii - Tratatul de extrădare dintre România şi Statele Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 10 septembrie 2007, ratificat de Romania prin Legea nr. 111din 15 mai 2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 387 din 21 mai 2008
Republica Kazahsan – Tratatul dintre Romania si Republica Kazahstan privind extrădarea, semnat la Bucuresti la 14 noiembrie 2014. Ratificat prin Legea nr. 348/2015 si publicat in Monitorul Oficial nr. 987 din 30 decembrie 2015

2. Transferarea persoanelor condamnate

Cadrul normativ intern

Titlul V, cap. II și Titlul VI din Legea nr. 302/2004 cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 300/2013

Cadrul normativ internațional

- Decizia-cadru 2008/909/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești în materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de libertate în scopul executării lor în Uniunea Europeană
- Convenția europeană nr. 112 asupra transferării persoanelor condamnate, adoptată la Strasbourg, la 21 martie 1983 și Protocolul adițional nr. 167  la Convenția europeană asupra transferării persoanelor condamnate, Strasbourg la 18 decembrie 1997

- Tratatele bilaterale

Tratatul dintre România și Regatul Norvegiei privind transferarea persoanelor condamnate, semnat la Oslo la 20 septembrie 2010, ratificat de România prin Legea nr. 296/2011.

Turcia - Convenţia dintre România şi Republica Turcia privind transferul persoanelor condamnate, ratificată prin Legea nr. 99/1992 * 
* Convenţiile Consiliului Europei în materia asistenţei judiciare internaţionale în materie penală (la care acest stat este parte) prevalează faţă de aceste instrumente juridice internaţionale bilaterale.

Republica Kazahsan – Tratatul dintre Romania si Republica Kazahstan privind transferarea persoanelor condamnate, semnat la Bucuresti la 14 noiembrie 2014. Ratificat prin Legea nr. 349/2015 si publicat in Monitorul Oficial nr. 987 din 30 decembrie 2015


3. Asistență judiciară internațională în materie penală

Cadrul normativ intern

 - Titlul IV, V, VII din Legea nr. 302/2004 cu modificările si completările ulterioare prin Legea nr. 300/2013

Cadrul normativ internațional

- Tratatele bilaterale

Albania - Tratat între Republica Populară Română şi Republica Populară Albania privind asistenţa juridică în cauzele civile, familiale şi penale, ratificat prin Decretul nr. 463/1960, publicat în B. Of. nr. 4/18.011961
Algeria
- Convenţie de asistenţă juridică în materie civilă, familială şi penală între Republica Socialistă România şi Republica Algeriană Democratică şi Populară, ratificată prin Decretul nr. 418/1979, publicat în B.Of. nr. 97/8.12.1979
Bosnia şi Herţegovina
- (prin declaraţie de succesiune) – Tratat între Republica Populară Română şi Republica Populară Federativă Iugoslavia privind asistenţa juridică, ratificat prin Decretul nr. 24/1961, publicat în B.Of. nr. 6/6.02.1961
Canada
- Tratatul privind asistenţa judiciară reciprocă în materie penală dintre România şi Canada, ratificat prin Legea nr. 106/1999, publicat în M.Of. nr. 284 din 21 iunie 1999
China
- Tratatul de asistenţă juridică în materie civilă şi penală dintre România şi Republica Populară Chineză, semnat la Beijing la 16 ianuarie 1991
Coreea de Nord
- Acord între Republica Socialistă România şi Republica Populară Democrată Coreeană cu privire la asistenţa juridică în cauzele civile, familiale şi penale, ratificat prin Decretul nr. 305/1972, publicat în B. Of. nr. 87/7.08.1972
CubaConvenţie între Republica Socialistă România şi Republica Cuba privind asistenţa juridică în materie civilă, familială şi penală, ratificată prin Decretul nr. 67/1981, publicat în B.Of. nr. 19/27.03.1981
Egipt -
Convenţia dintre România şi Republica Arabă Egipt privind asistenţa judiciară în materie penală, transferul condamnaţilor şi extrădarea, ratificat prin Legea nr. 438/2002
 MarocConvenţie între Republica Socialistă România şi Regatul Maroc privind asistenţa juridică  în materie civilă şi penală, ratificat prin Decretul nr. 291/1973, publicat în B. Of. nr. 79/4.06.1973
Moldova
Tratat între România şi Republica Moldova privind asistenţa juridică în materie civilă şi penală, ratificat prin Legea nr. 177/1997, publicată în M.Of. nr. 310/13.11.1997
Mongolia
Tratat între Republica Populară Română şi Republica Populară Mongolă cu privire la asistenţa juridică în cauzele civile, familiale şi penale, ratificat prin Decretul nr. 415/1973, publicat în B.Of. nr. 116/31.07.1973
Noua Zeelandă
  – Tratat de extrădare între România şi Marea Britanie, Bucureşti, 9 (21) martie 1893
Rusia - (prin declaraţie de succesiune) Tratat între Republica Populară Română şi Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste privind acordarea asistenţei juridice în cauzele civile, familiale şi penale, ratificat prin Decretul nr. 334/1958, publicat în B.Of. nr. 30/4.08.1958.
Serbia şi Muntenegru - (prin declaraţie de succesiune) – Tratat între Republica Populară Română şi Republica Populară Federativă Iugoslavia privind asistenţa juridică, ratificat prin Decretul nr. 24/1961, publicat în B.Of. nr. 6/6.02.1961
Siria
Convenţie între Republica Socialistă România şi Republica Arabă Siriană privind asistenţa juridică în materie civilă şi penale, ratificat prin Decretul nr. 70/1979, publicat în B. Of. nr. 19/5.03.1979
Statele Unite ale Americii - Tratatul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind asistenţa judiciară în materie penală, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 93/1999, aprobată prin Legea nr. 53/2000, publicată în M.Of. nr. nr. 169 din 20 aprilie 2000
Protocolul, semnat la Bucureşti la 10 septembrie 2007, la Tratatul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind asistenţa judiciară în materie penală, semnat la Washington la 26 mai 1999, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 93/1999, aprobată prin Legea nr. 53/2000. Protocolul a fost ratificat de România prin Legea nr. 112 din 15 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 389 din 22 mai 2008
Tunisia Convenţie între Republica Socialistă România şi Republica Tunisiană privind asistenţa juridică în materie civilă şi penale, ratificat prin Decretul nr. 483/1971, publicat în B. Of. nr. 11/29.01.1972
Republica Kazahstan - Tratatul dintre Romania si Republica Kazahstan privind asistenta judiciara in materie penala, semnat la București la 14 noiembrie 2014. Ratificat prin Legea nr. 350/2015 si publicat in Monitorul Oficial nr. 987 din 31 decembrie 2015