Print

Dezbatere publică a planului de acțiune aferent Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar pentru perioada 2015-2018

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiției lansează în dezbatere publică Planul de acțiune aferent Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar pentru perioada 2015-2018. În procesul de elaborare a documentului au fost implicate toate instituțiile cu atribuții în îndeplinirea obiectivelor strategice. În elaborarea Planului, acestea au beneficiat de asistența unui expert independent, agreat de către Comisia Europeană și Banca Mondială.

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1002 sau la adresa de e-mail strategie_justitie@just.ro, până la data de 15 decembrie 2015.