Print

Dezbatere publică privind proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Codului Penal și a Codului de Procedură Penală și proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului privind grațierea unor pedepse.

În data de 30 ianuarie 2017, între orele 10.00-12.00, Ministerul Justiției organizează o dezbatere cu privire la:
- proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Codului Penal și a Codului de Procedură Penală;
- proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului privind grațierea unor pedepse.

Dezbaterea este organizată în temeiul art.7 alin.(9) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.

Proiectele supuse dezbaterii pot fi consultate la următoarele adrese:
http://www.just.ro/proiectul-ordonantei-de-urgenta-pentru-modificarea-si-completarea-codului-penal-si-a-codului-de-procedura-penala/
http://www.just.ro/proiectul-ordonantei-de-urgenta-privind-gratierea-unor-pedepse/

Desfășurarea dezbaterii:
- Înscrierea participanților se face prin transmiterea unui mesaj în acest sens la adresa: dean@just.ro până la data de 27 ianuarie 2017, ora 12.00. În cazul asociațiilor legal constituite, numărul participanților este de două persoane/asociație. Având în vedere capacitatea sălii, înscrierile urmează a fi confirmate.
- Observațiile și propunerile cu privire la proiectele care fac obiectul dezbaterii pot fi transmise pe adresa: dean@just.ro.
- Timpul alocat fiecărei intervenții este de 3 minute pentru fiecare asociație, respectiv participant individual.
- Dezbaterea va avea loc la sediul Ministerului Justiției, Sala de consiliu, etajul I, capacitatea sălii fiind de maxim 50 de persoane.

Minuta dezbaterii publice din 30 ianuarie 2017