Print

Direcția Națională de Probațiune vă invită să participați la achiziția directă având ca obiect achiziția Echipamente electrocasnice

Direcția Națională de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției, cu sediul în str. Apolodor, nr. 17, sector 5, București, cod fiscal 32967779, vă invită să participați la achiziția directă având ca obiect achiziția Echipamente electrocasnice în cadrul proiectului pre-definit „Consolidarea capacității sistemului românesc de probațiune de a furniza servicii eficiente alternative închisorii”, programul RO 23 „Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.

Invitaţie | Caiet de sarcini Propunre tehnică | Formulare