Print

Direcția Națională de Probațiune anunță organizarea concursului pentru ocuparea a 12 posturi vacante de inspector de probațiune, sesiunea decembrie 2020 – mai 2021

Anunț | Tematica | Bibliografia | Cerere de înscriere |  CV | Declarație pe propria răspundere | Regulament de concurs | Cod deontologic | Regulament de ordine interioară | Manual de Probațiune | Metodologia de inspecție | Metodologia de testare medicală | Procedura de evaluare psihologică | Anunț erată | Cerere de înscriere rectificată | Tematica rectificată | Bibliografia rectificată