Print

Direcția Națională de Probațiune anunță organizarea concursului pentru ocuparea a 151 de posturi vacante de consilier de probațiune, sesiunea decembrie 2020 – iulie 2021

Anunț | Cerere de înscriere | CV | Declarație pe propria răspundere | Regulament concurs | Cod deontologic | Regulament de ordine interioară | Manual de Probațiune | Metodologia de testare medicală | Procedura de evaluare psihologică | Anunț modificare tematica si bibliografie