Print

Direcția Națională de Probațiune anunță organizarea unei procedurii de selecție a unui consilier de probațiune, în vederea delegării în funcția temporar vacantă de șef serviciu din cadrul Serviciului de Probaţiune Alba

Anunţ