Print

Achiziționare poliţe de asigurare RCA pentru 62 autoturisme, cu o valabilitate de 1 an.

Direcţia Națională de Probaţiune cu sediul în București, str. Apolodor nr.17, sector 5, tel. nr. 037.050.606, cod fiscal 32967779, în calitate de autoritate contractantă intenționează să achiziționeze poliţe de asigurare RCA pentru 62 autoturisme, cu o valabilitate de 1 an.

Invitaţie | Formular de ofertă | Clarificare