Print

Direcția Națională de Probațiune, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteți oferta dumneavoastră de preț, la achiziția publică având ca obiect „achiziționarea unui număr de 24 multifuncționale laser”.

Direcția Națională de Probațiune cu sediul în București, str. Apolodor nr.17, etaj 6, sector 5, cod fiscal 32967779, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteți oferta dumneavoastră de preț, la achiziția publică având ca obiect „achiziționarea unui număr de 24 multifuncționale laser”. Achiziția se va finaliza, on-line, prin intermediul Sistemului Electronic de Achiziții Publice.

Anunț | Formular de ofertă | Clarificare 1 | Calarificare 2 | Clarificare 3