Print

Direcţia Naţională de Probaţiune intenționează să achiziționeze „servicii asigurare RCA pentru un număr de 19 autoturisme”, pentru o perioadă de 12 luni

Direcţia Naţională de Probaţiune cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, tel. nr. 037.204.11.15, cod fiscal 32967779, în calitate de autoritate contractantă intenționează să achiziționeze „servicii asigurare RCA pentru un număr de 19 autoturisme”, pentru o perioadă de 12 luni.

Invitație | Clarificare 1