Print

Direcția Națională de Probațiune intenționează să achiziționeze „servicii de organizare evenimente (întâlniri de lucru și sesiuni/seminarii de formare) și servicii de interpretariat”

Direcția Națională de Probațiune cu sediul în București, str. Apolodor nr.17, sector 5, nr. tel.  0371050606, cod fiscal 32967779, în calitate de autoritate contractantă intenționează să achiziționeze servicii de organizare evenimente (întâlniri de lucru și sesiuni/seminarii de formare) și servicii de interpretariat pentru implementarea anumitor activități din cadrul proiectului pre-definit „Consolidarea capacității sistemului românesc de probațiune de a furniza servicii eficiente alternative închisorii” programul RO 23 „Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-private de libertate”, finanțat prin Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014.

Documențatie | Caiet de sarcini | Ofertă financiară detaliată | Ofertă Tehnică | Erata nr.1| Raspuns la solicitarea de clarificari - 14 03 2016