- Ministerul Justitiei - http://www.just.ro -

Direcția Națională de Probațiune invită persoanele juridice și/sau fizice interesate să depună oferte în vederea atribuirii contractului de închiriere a unui imobil/spațiu cu destinația de sediu administrativ pentru Serviciul de Probatiune Teleorman

Anunț [1] | Caiet de sarcini [2] | Ordin MJ [3] | Documentație de atribuire [4]