- Ministerul Justitiei - http://www.just.ro -

Direcția Națională de Probațiune organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici din aparatul propriu proba scrisă – în data de 12 august 2019

Anunt [1] | Formular de inscriere [2] | Rezultatele verificării dosarelor [3] | Rezultatele probei scrise [4] | Rezultatele interviului [5] | Rezultate finale [6]