- Ministerul Justitiei - http://www.just.ro -

Direcția Națională de Probațiune organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici din aparatul propriu proba scrisă – în data de 15 ianuarie 2018

Anunt [1]Adeverinta [2] | Formular Inscriere [3] | Rezultatele veridficării dosarelor [4] | Rezultatele probei scrise [5] | Rezultatele probei interviului [6] |Centralizator nominal cu privire la rezultatele finale [7]