- Ministerul Justitiei - http://www.just.ro -

Direcția Națională de Probațiune organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici din aparatul propriu proba scrisă – în data de 18 februarie 2019

Anunt [1] | Formular de inscriere [2] | Rezultatele verificării dosarelor [3] | Rezultate probă scrisă [4] | Rezultate interviu [5] | Rezultate finale [6]