Print

Direcția Națională de Probațiune organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici din aparatul propriu proba scrisă – în data de 22 octombrie 2018

Direcția Națională de Probațiune organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici din aparatul propriu proba scrisă - în data de 22 octombrie 2018

Anunt | Formular  | Rezultatele verificarii dosarelor | Rezultate proba scrisa | Rezultate interviu | Rezultate finale