Print

Direcția Națională de Probațiune organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici din aparatul propriu proba scrisă – în data de 8 mai 2018

Direcția Națională de Probațiune organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici din aparatul propriu proba scrisă - în data de 8 mai 2018

Anunţ | Formular de înscriere | Rezultatele verificării dosarelor | Rezultatele probei scrise | Rezultatele probei interviului | Rezultatele finale