Print

Direcția Națională de Probațiune, organizează procedura de achiziţie în vederea încheierii unui acord – cadru de servicii poştale de distribuire a corespondenţei, pentru sediul central și serviciile teritoriale.

Invitatie | Caiet de sarcini | Anexa la Caietul de sarcini | Modele de formulare | Model Acord cadru | Model Contract subsecvent | Clarificare din oficiu | Clarificare din oficiu 13.06.2019 | Clarificare din 14.06.2018 | Comunicare rezultat procedură