- Ministerul Justitiei - http://www.just.ro -

Direcția Națională de Probațiune, organizează procedura de achiziţie în vederea încheierii unui acord – cadru de servicii poştale de distribuire a corespondenţei, pentru sediul central și serviciile teritoriale.

Invitatie [1] | Caiet de sarcini [2] | Anexa la Caietul de sarcini [3] | Modele de formulare [4] | Model Acord cadru [5] | Model Contract subsecvent [6] | Clarificare din oficiu [7] | Clarificare din oficiu 13.06.2019 [8] | Clarificare din 14.06.2018 [9] | Comunicare rezultat procedură [10]