Print

Direcția Națională de Probațiune organizează procedura de selecție pentru delegarea unui consilier de probațiune pe funcția temporar vacantă de șef serviciu din cadrul Serviciului de Probațiune Harghita

Direcția Națională de Probațiune organizează procedura de selecție pentru delegarea unui consilier de probațiune pe funcția temporar vacantă de șef serviciu din cadrul Serviciului de Probațiune Harghita

Anunt |  Regulament privind delegarea, detașarea și transferul personalului de probațiune | Anunț interviu | Rezultatele procedurii de selecție