Print

Proiectul privind Directiva/(UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, în vederea transpunerii în legislaţia naţională a Directivei /(UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 05 iunie 2015, Oficiul National pentru Prevenirea si Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a supus dezbaterii publice proiectul de Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Proiectul, publicat pe pagina de internet a ONPCSB din data de 31 ianuarie 2018, poate fi vizualizat prin accesarea următorului link: http://www.onpcsb.ro/legislatie-onpcsb/propuneri-legislative

Anunt dezbatere publica  |  Minuta dezbatere publica 7 mai