Print

Achiziția unui autoturism de teren (S.U.V.) cu tracțiune 4×4 în cadrul proiectului ”Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr.3, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, cod fiscal 36461480, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, până la data de 11.01.2019, ora 12.00, conform specificațiilor tehnice anexate, în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect – unui autoturism de teren (S.U.V.) dotat cu tracțiune 4x4 în cadrul proiectului „Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”- cod SIPOCA 56”, finanțat din fonduri nerambursabile de catre Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA).

Invitație de participareCaiet de sarciniFormular - propunere financiarăFormular - propunere tehnică