Print

Achiziţionare de „cartuşe de tonere”

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod fiscal 4265841, tel./fax. nr.037204.1115/1114 în calitate de autoritate contractantă vă invită să ne transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, pentru achiziţionarea de cartuşe de tonere”

Invitatie | Formular propunere tehnica | Formular oferta financiara