Print

Achiziţionarea de servicii de traducere din/în limba română în/din limba croată

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod fiscal 4265841, tel./fax. 037204.1115/1114 în calitate de autoritate contractantă vă invită să ne transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, pentru achiziţionarea de servicii de traducere din/în limba română în/din limba croată – cod CPV 79530000-8

Invitatie | Caiet de sarcini | Formular oferta