Print

Anunţ privind organizarea de către Ministerul Justiţiei a concursului pentru ocuparea postului vacant de agent tehnic principal I – funcţionar public cu statut special de execuţie din aparatul propriu al Ministerului Justiției – Serviciul informații clasificate, concurs din sursă externă

Anunț | Cerere de inscriere Concurs | Regulament aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr.1040/C/2007, cu modificările şi completările ulterioare Model CV |Rezultatele verificării dosarelor de înscriere | Anunț programare testare psihologică | Anunț - modificare dată susținere proba scrisă de verificare a cunoştinţelor  | Anunţul privind rezultatele testarii psihologice | Subiectele si Baremul corectare - varianta I  | Rezultate proba scrisă  |  Anunț cu privire la data susținerii probei interviului |  Anunț rezultate contestații la proba scrisă | Planul interviului | Rezultatele probei interviului | Rezultatele soluționarii contestatiilor la proba interviului | Rezultatele finale ale concursului