Achiziţionare pachet de servicii organizare evenimente

Ministerul Justiției, în calitate de autoritate contractantă vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preț în vederea achiziţionării unui pachet de servicii organizare evenimente- cod CPV 79952000-5.

În vederea prezentării obiectivelor, a domeniilor de interes şi a proiectelor predefinite care sunt finanțate din Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, instituția va organiza în data de 16 noiembrie 2018,  la București conferința de lansare a programului ”Justiţie”.

Data limită stabilită pentru transmiterea ofertelor este: 05.11.2018, ora 24.00.

Invitatie | Formular | Clarificare | Draft agenda

Read More

Achiziționarea de consumabile necesare organizării Conferinței de deschidere a programului „Justiție”, aferent Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod fiscal 4265841, tel./fax. nr.037204.1115/1114, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, pentru achiziţionarea de consumabile”.

Invitatie | Formular oferta financiara | Formular propunere tehnica

Read More

Proiectul de Lege privind organizarea şi exercitarea profesiei de executor judecătoresc

În temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Lege privind organizarea şi exercitarea profesiei de executor judecătoresc şi Expunerea de motive

Proiect de Lege privind organizarea şi exercitarea profesiei de executor judecătoresc | Anexe | Expunere de motive

Propunerile, sugestiile sau opiniile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise în scris la adresa Ministerului Justiţiei - str. Apolodor, nr.17, cod 050741, sector 5, Bucureşti  - sau la adresa de e-mail dsc@just.ro.

Read More