Ministerul Justiției organizează selecţia procurorilor în vederea efectuării propunerilor de numire pentru 3 funcții vacante de conducere, de procuror șef de secție din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

Ministerul Justiției organizează, la sediul său din București, str. Apolodor, nr. 17, sect. 5, cod 050741, în perioada 08.11.2018 – 10.12.2018, selecţia procurorilor în vederea efectuării propunerilor de numire pentru 3 funcții vacante de conducere, de procuror șef de secție din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Anunț | Standarde interviu | Standarde desfășurare interviu | Anunt | Anunț susținere probă interviu | Anunt rezultate interviu

Read More

Anunț privind organizarea examenului de capacitate al judecătorilor stagiari și al procurorilor stagiari

Prin Hotărârea Plenului nr. 1013/1 noiembrie 2018. Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat organizarea, prin intermediul Institutului Naţional al Magistraturii, la Bucureşti, în perioada 2 noiembrie 2018 - 13 martie 2019, a examenului de capacitate al judecătorilor stagiari şi procurorilor stagiari. în condiţiile art. 25 şi următoarele din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi procurorilor stagiari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 581/14 septembrie 2006. modificată.

Anunț | Calendar | Tematica și bibliografia | Cerere de înscriere | Hotărârea nr 581/2006 a Plenului CSM

Read More

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice specifice vacante de inspector de urmărire și administrare bunuri în cadrul ANABI

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice specifice vacante de inspector de urmărire și administrare bunuri, gradul profesional principal, Serviciul administrare și valorificare bunuri

Anunț recrutare | Bibliografie și tematică | Fișă post inspector | Formular înscriere concurs | Model adeverință vechime | Rezultate selectie dosare | Rezultat proba scrisă

Read More