Anunț privind organizarea examenului de capacitate al judecătorilor stagiari și al procurorilor stagiari

Prin Hotărârea Plenului nr. 1013/1 noiembrie 2018. Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat organizarea, prin intermediul Institutului Naţional al Magistraturii, la Bucureşti, în perioada 2 noiembrie 2018 - 13 martie 2019, a examenului de capacitate al judecătorilor stagiari şi procurorilor stagiari. în condiţiile art. 25 şi următoarele din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi procurorilor stagiari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 581/14 septembrie 2006. modificată.

Anunț | Calendar | Tematica și bibliografia | Cerere de înscriere | Hotărârea nr 581/2006 a Plenului CSM

Read More

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) organizează examen de promovare a personalului de specialitate juridică, cu funcţii de execuţie, asimilat judecătorilor şi procurorilor, din cadrul ANABI, sesiunea septembrie-decembrie 2018

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) organizează examen de promovare a personalului de specialitate juridică, cu funcţii de execuţie, asimilat judecătorilor şi procurorilor, din cadrul ANABI, sesiunea septembrie-decembrie 2018

Anunt | Tematica | Rezultate verificare dosare | Rezultate proba srisa | Anunt sustinere proba teoretica scrisa

Read More

Direcția Națională de Probațiune organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici din aparatul propriu proba scrisă – în data de 22 octombrie 2018

Direcția Națională de Probațiune organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici din aparatul propriu proba scrisă - în data de 22 octombrie 2018

Anunt | Formular  | Rezultatele verificarii dosarelor | Rezultate proba scrisa | Rezultate interviu | Rezultate finale

Read More