Print

Comunicat de presă privind misiunea MCV

În continuarea misiunii de evaluare MCV, care se desfășoară în perioada 3-5 mai 2017, joi, 4 mai, între orele 13:30 și 14:30, la sediul Ministerul Justiției a avut loc o reuniune inter-instituțională, pentru discutarea aspectelor legate de stadiul îndeplinirii recomandărilor 3 și 6 din Raport. (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com-2017-44_ro_1.pdf).

Aceste recomandări se referă la finalizarea, de către Ministerul Justiției, CSM și ICCJ, a unui plan de acțiune pentru a asigura că noul termen pentru punerea în aplicare a prevederilor restante ale Codului de Procedură Civilă poate fi respectat (recomandarea 3) și la punerea în aplicare a planului de acțiune astfel cum a fost adoptat și să pună în practică o raportare publică periodică cu privire la punerea în aplicare a acestuia, inclusiv soluții la problemele reprezentate de numărul redus de grefieri, volumul de muncă excesiv și întârzierile în redactarea motivărilor hotărârilor (recomandarea 6).

La discuții au participat domnul prof. univ. dr. Tudorel Toader, ministrul justiției, doamna conf. univ. dr.  Marieta Safta, secretar de stat, doamna Cristina Tarcea, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, doamna Gabriela Elena Bogasiu, vice-președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, doamna Andrea Chiș, judecător, membru CSM, doamna Evelina Oprina, judecător, membru CSM, și doamna Antonia Constantin, procuror-șef adjunct al Secției Judiciare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Participanții la discuții s-au pronunțat cu privire la necesitatea accelerării măsurilor de pregătire a infrastructurii necesare implementării prevederilor privind camerele de consiliu, complementar demersului de evaluare a noilor coduri care va fi efectuat de Ministerul Justiției. Reprezentanții ICCJ și CSM au exprimat susținere, de principiu, față de necesitatea și utilitatea camerei de consiliu, însă operaționalizarea acestei proceduri este strâns legată de punerea la dispoziția instanțelor a infrastructurii necesare.