Print

Comunicat de presă privind misiunea MCV

În continuarea misiunii de evaluare MCV, care se desfășoară în perioada 3-5 mai 2017, joi, 4 mai, între orele 16:00 și 17:00, la sediul Ministerul Justiției a avut loc o reuniune ce a avut ca obiect discutarea aspectelor legate de stadiul îndeplinirii recomandării 12 din Raport. (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com-2017-44_ro_1.pdf).
Această recomandare se referă la asigurarea faptului că Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate este operațională pe deplin și efectiv, astfel încât să poată publica primul raport anual cu informații statistice fiabile privind confiscarea de bunuri provenite din săvârșirea de infracțiuni. Agenția ar trebui să instituie un sistem de raportare periodică cu privire la dezvoltarea capacității sale administrative, la rezultatele obținute în confiscarea și la gestionarea bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni (recomandarea 12).
La discuții au participat domnul prof. univ. dr. Tudorel Toader, ministrul justiției, doamna conf. univ. dr.  Marieta Safta, secretar de stat, și domnul Cornel Virgiliu Călinescu, director general al Agenției Naționale pentru Administrarea Bunurilor Indisponibilizate.
Ministrul justiției a reiterat determinarea de a consolida ANABI și de a susține activitatea acesteia, astfel încât să devină o instituție eficientă. Directorul general ANABI a prezentat bilanțul activității Agenției și proiectele de viitor. S-a discutat și pe marginea necesității operaționalizării Registrului Național de Evidență a creanțelor provenite din infracțiuni, proiect menit să ofere statistici actualizate cu privire la sumele și bunurile indisponibilizate, precum și gradul de recuperare a produselor infracțiunii.